Нашиот тим

Д-р Благоја Танески – заврши средна заботехничка школа во Нови Сад 1991г. Завршува Стоматолошки факултет во Скопје 1996 г. Првите практични искуства ги стекнува работејќи една година како стажант во Медицински Центар Охрид , а потоа продолжува да работи во приватниот сектор во ПЗУ БАТО ДЕНТ .

Усовршувањето после факултетот го сфаќа како обврска . Од позначајните едукации ги истакнува :

Ankylos system – план припрема и процедури на имплантирање ( хируршки и протетски протокол )

Примена на Er:Yag и Nd:Yag ласерите во стоматологијата

Contemporary principles in esthetic restorations

Директни естетски реставрации – теорија и пракс

Endo Eze – Anatomic Endodontic Technology

Танески Томислав – забен техничар

Бајмакоска Ивона – забен асистент