Дентален туризам

За пациентите кој не се од Охрид и кој имаат потреба од протетска рехабилитација или поставување на импланти нудиме бесплатно сместување во Пештани веднаш до стоматолошката ординација !

Галерија